OMAMASSA

Auton tai perävaunun omamassa tarkoittaa auton tai perävaunun painoa kuormaamattomana.

Tieto auton tai perävaunun omamassasta löytyy ajoneuvon rekisteriotteesta.

Suomen teillä liikkuu perävaunuja, joiden omamassa on määritetty ainakin kahdella eri tavalla; vetoautoon kytkettynä tai siitä irrallaan. Tämä on aiheuttanut ja aiheuttaa yhä sekaannuksia.

Ajoneuvon (auto tai perävaunu) omamassaa tärkeämpiä tietoja ovat kokonaismassa, kytkentämassa ja yhdistelmämassa, koska niiden mukaan määrittyvät vaadittavat ajokortit sekä kuormien sallitut painot tieliikenteessä.

Kokonaismassoja, kytkentämassoja ja yhdistelmämassoja käsitellään jokaista omalla sivullaan.