PERÄVAUNULUOKAT

Auton perävaunut jaetaan kokonaismassan perusteella seuraaviin luokkiin:


1) O1-luokan ajoneuvon (kevyt perävaunu) kokonaismassa on enintään 0,75 tonnia

2) O2-luokan ajoneuvon kokonaismassa on suurempi kuin 0,75 tonnia mutta enintään 3,5 tonnia

3) O3-luokan ajoneuvon kokonaismassa on suurempi kuin 3,5 tonnia mutta enintään 10 tonnia

4) O4-luokan ajoneuvon kokonaismassa on suurempi kuin 10 tonnia

Perävaunut jaetaan rakenteen mukaan seuraaviin alaluokkiin:

1) Puoliperävaunu on perävaunu, joka on tarkoitettu kytkettäväksi puoliperävaunun vetoautoon tai apuvaunuun. Puoliperävaunu aiheuttaa olennaisen kohtisuoran kuormituksen vetoautoon tai apuvaunuun.

2) Varsinainen perävaunu (vetoaisaperävaunu) on perävaunu, jossa on vähintään kaksi akselia ja jonka etuakselistoa ohjaava vetolaite on nivelöity pystysuunnassa liikkuvaksi perävaunuun nähden eikä välitä merkittäviä pystysuuntaisia voimia vetävään ajoneuvoon.

3) Keskiakseliperävaunu on nivelöimättömällä vetoaisalla varustettu perävaunu, jonka akselisto on sijoitettu perävaunun painopisteeseen tai sen lähelle siten, että vain vähäinen osa perävaunun kokonaismassasta kohdistuu kytkentäkohtaan. Tähän ryhmään luetaan myös puoliperävaunun kytkemiseen N2- ja N3-luokan ajoneuvoon tarkoitettu apuvaunu (dolly).

Lähde: Trafi

Huom! Suomeen on syntynyt perävaunuluokka, jota ei laki ja EU eivät tunne. Meillä jostain syystä valmistetaan ja myydään jarruttomia perävaunuja, joiden kokonaismassa on 825 kg.  Trafi on ne vastoin lakia ja omia määrityksiään hyväksynyt, mutta jos sellaisen vaunun kanssa lähtee Suomen ulkopuolelle niin ottaa aikamoisen riskin.