TURVALLISUUS

Käytännössä kaikki O1 ja O2 luokan perävaunut ovat keskiakselivaunuja. Mitä se tarkoittaa? Vastaus tule tässä:

"Keskiakselivaunun akseli tai akselit ovat vaunun keskellä, käytännössä siis suunnilleen lavan puolivälin kohdalla, minkä vuoksi keskiakselivaunu on kiikkulauta ja karuselli"

Kun vetää keskiakselivaunua niin vetää kiikkulautaa ja karusellia.

Fysiikan lakien ymmärtäminen, terve järki sekä lakien, asetusten ja sääntöjen noudattaminen tekevät keskiakselivaunun vetämisestä kuitenkin täysin turvallista.

Tärkeimmät turvallisuusohjeet  alla:

AISAPAINO

Aisapainolla tarkoitetaan vetokoukkuun kohdistuvaa painoa. Aisapainon tulee aina ehdottomasti olla positiivinen, eikä koskaan negatiivinen. Perävaunun vetoaisasta on vetokoukkuun kohdistuttava painoa niissä rajoissa jotka vetokoukulle ja perävaunun kytkentälaitteelle on asetettu.

Aisapainoksi kutsuttu paino on 25 - 150 kg. Suurin sallittu paino on merkitty perävaunun kytkentälaitteeseen, esimerkiksi näin: S = 120 kg. Suurinta merkittyä aisapainoa ei saa ylittää.

Jos aisapaino on negatiivinen nostaa perävaunu vetoauton perää ylös ja heikentää vetoauton takapyörien pitoa (maahan kohdistuvaa painoa) niin paljon että yhdistelmästä tulee käyttäjälleen ja muille hengenvaarallinen.

Negatiivinen aisapaino vältetään yksinkertaisesti kuormaamalla perävaunu oikein.

Tyypillisimpiä ja ikävän yleisiä virheitä ovat ylipitkien tavaroiden kuljettamiset keskiakselivaunuilla (lautaniput, puutavaraniput) ja autojen, koneiden sekä muiden vastaavien laitteiden kuljettaminen siten että painopiste on aivan muualla kuin missä se pitäisi olla (auto lastattu autotraileriin takaperin).

YHTEENSOPIVUUS

Koska keinutelivaunut ovat pääsin jääneet historiaan on syytä paneutua kaksiakselisen perävaunun ja vetoauton yhteensopivuuteen kytkennän osalta. Tämä aihe on suoraan yhteydessä yllä aisapainosta mainittuun, ja sen lisäksi veto-ominaisuuksiin.

Laki ei selkeästi määrää mikä tulee olla vetokokoukun korkeus maasta, eikä laki selkeästi määrää mikä on perävaunu vetolaitteen oikea korkeus maasta.

Kaksiakselinen kahdella erillisellä akselilla varustettu perävaunu ei ole yksinkertainen kiikkulauta, vaan kiikkulauta, jonka keinupisteeksi on asetettu tuoli. Tällaisen perävaunun etummaiselle ja takimmaiselle akselille tulisi tyhjänä ja kuormattuna kohdistua täsmälleen saman verran painoa. Oikein kuormatussa perävaunussa näin onkin.

Vetoauton vetokoukun korkeus maasta voi kuitenkin olla esimerkiksi 34 cm, ja tyhjänä sekä täytenä oikein painotetun perävaunun vetolaitteen korkeus maasta voi olla jotain aivan muuta, vaikkapa 54 cm. Tuollainen ero tarkoittaa sitä, että perävaunu kulkee liki pelkästään etummaisen akselinsa varassa. Aisapaino muuttuu negatiiviseksi ja perävaunun renkaiden laillinen kantavuus ylittyy reippaasti. Kaikilla mahdollisilla tavoilla yhdistelmä on hengenvaarallinen.

On siis erittäin tärkeätä tarkistaa vetoauton ja perävaunun yhteensopivuus vetokoukun ja perävaunun vetolaitteen korkeuksien osalta.

Joissain autoissa vetokoukun korkeutta voi säätää, ja valtaosassa jarrullisista perävaunuista vetolaite voi sijaita joko aisaston yläpuolella tai sen välissä, mikä mahdollistaa n. 10 cm valinnaisen korkeuseron.

(Tämän kirjoittaja on nähnyt tieliikenteessä kaksiakselisia perävaunuja, joiden takimmaiset renkaat ovat olleet koko ajan ilmassa. Kytkennät eivät ole olleet yhteensopivia ja on  leikitty ihmishengillä)